Översyn av hyresmodell för vissa kulturfastigheter (Fi 2018:10)

Kommittéberättelse Fi 2018:10 utredningen, se dir. 2018:98

utredningen, se dir. 2018:98

Översyn av hyresmodell för vissa kulturfastigheter (Fi 2018:10)


Beteckning: Fi 2018:10
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-08-28
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:98
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Böhlin, Birgitta, fr.o.m. 2019-08-15

Rapporter