Lättlästutredningen (Ku 2012:01)

Kommittéberättelse Ku 2012:01 utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54

utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54

Lättlästutredningen (Ku 2012:01)


Beteckning: Ku 2012:01
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2014-03-21
Status: Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-10-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:109 och dir. 2013:54
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Johansson, Göran K, fr.o.m. 2012-10-22 t.o.m. 2013-08-30
Sakkunnig: Ahlquist, Mattias, fr.o.m. 2013-02-18 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Arvidsson, Christine, fr.o.m. 2013-01-16 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Carlstedt, Anita, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Fredriksson, Linus, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Holm, Jakob, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-02-17
Expert: Juhlén, Karin, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Svarén, Jesper, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Lundgren, Torbjörn, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-08-30
Expert: Nordstrand, Lena Maria, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2013-08-30
Sekreterare: Wiman, Margareta, fr.o.m. 2012-12-04 t.o.m. 2013-09-08

Rapporter

SOU 2013:58Lättläst (görs även i Lättlästversion och Daisyverson)