Lotsutredningen (N 2006:13)

Kommittéberättelse N 2006:13 utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69

utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69

Lotsutredningen (N 2006:13)


Beteckning: N 2006:13
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2009-03-11
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:116 och dir. 2007:69
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Bjelfvenstam, Jonas, fr.o.m. 2006-11-30 t.o.m. 2008-05-14
Expert: Börjesson, Tommie, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Eriksson, Gunnar, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Häll, Maria, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Lefvert, Helena, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Nielsen, Thomas, fr.o.m. 2007-09-11 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Oldenburg, Magnus, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Rosén, Carl-Göran, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Expert: Stork-Edhall, Pia, fr.o.m. 2007-01-18 t.o.m. 2008-05-02
Sekreterare: Andersson, Nina, fr.o.m. 2007-10-02 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare: Andersson, Peter, fr.o.m. 2008-02-11 t.o.m. 2008-04-30
Sekreterare: Nilsson, Ann-Cathrine, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-05-31

Rapporter

SOU 2007:106Lotsa rätt!