Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Organ inom Regeringskansliet

Kommittéberättelse Jo 1968:A beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning: Jo 1968:A
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2019-10-09
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1968-06-28
Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78
Lokal: Miljödepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00Sammansättning


Ordförande: Bergqvist, Jan, fr.o.m. 1996-04-16 t.o.m. 2001-09-30
Ordförande: von Sydow, Björn, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-03-26
Ordförande: Sommestad, Lena, fr.o.m. 2002-11-21 t.o.m. 2006-10-05
Ordförande: Thurdin, Görel, fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1994-10-02
Ordförande: Johansson, Olof t.o.m. 1994-06-16
Ordförande: Larsson, Kjell, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20
Vice ordförande: Bergqvist, Jan, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Vice ordförande: Thurdin, Görel t.o.m. 1994-06-16
Ledamot: Ackum, Susanne, fr.o.m. 1997-10-28 t.o.m. 1997-12-04
Ledamot: Annerberg, Rolf, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1999-09-30
Ledamot: Arrhenius, Erik t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Axelsson, Svante, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Azar, Christian, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Bergman, Åke, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Bergqvist, Jan, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-09-30
Ledamot: Bolin, Bert t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Bucht, Eivor t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Daléus, Lennart t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Domeij, Åsa, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Edman, Stefan, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2005-03-23
Ledamot: Edmar, Desirée, fr.o.m. 1996-05-28 t.o.m. 1999-08-29
Ledamot: Enander, Göran, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Ericson, Sven-Olof t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Falkenmark, Malin t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Folke, Carl t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Gipperth, Lena, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Gustafsson, Lena, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2002-11-25
Ledamot: Heikensten, Lars, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-12-31
Ledamot: Jernelöv, Arne t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Johansson, Thomas B, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Johannesson, Kerstin, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Jonsson, Anna, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Jonsson, Karin, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot: Jönsson, Bodil t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Kohls, Lisbeth t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Kågeson, Per t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Larsson, Kjell, fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20
Ledamot: Liljelund, Lars-Erik, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Lindén, Anna-Lisa, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Lindström, Anders t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Löfgren, Kerstin, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2002-02-04
Ledamot: Lönnroth, Måns, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Niblaeus, Kerstin, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1995-08-31
Ledamot: Nihlgård, Bengt t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Nordin, Håkan t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Norrfalk, Maria, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2003-02-02
Ledamot: Nystedt-Ringborg, Catharina t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Rodhe, Henning t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Rosswall, Thomas, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 2001-12-31
Ledamot: Scocco, Sandro, fr.o.m. 2003-05-14 t.o.m. 2005-05-02
Ledamot: Selin, Eva t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Sennerby-Forsse, Lisa, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Sommestad, Lena, fr.o.m. 2002-11-21
Ledamot: Steen, Peter t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: von Sydow, Ulf t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Söderström, Elvy, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-12-31
Ledamot: Trouvé, Johan, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Ullenius, Kristina, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot: Uusmann, Ines, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Wallgren, Björn t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Wennemo, Irene, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Westholm, Erik, fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Widell, Marja, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2001-03-31
Ledamot: Wijkman, Anders t.o.m. 1994-10-15
Ledamot: Wohlfarth, Barbara, fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot: Young-Kronsell, Annica, fr.o.m. 2003-04-15
Expert: Aspegren, Anita, fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2002-05-04
Expert: Bengtsson, Jonas, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-07-31
Expert: Bergström, Helena, fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 2000-09-30
Expert: Blomdin Persson, Mona, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-02-07
Expert: Bovin, Kristina, fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1996-03-25
Expert: Dickson, Caroline, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-10-31
Expert: Häggmark, Gunnar, fr.o.m. 1996-02-29 t.o.m. 1996-10-06
Expert: Jansson, Jennie, fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 1999-06-30
Expert: Johansson, Bernt, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-12-31
Expert: Malmer, Thomas, fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-14
Expert: Månsson, Tommy, fr.o.m. 1989-04-01 t.o.m. 1996-10-07
Expert: Pivén, Johanna, fr.o.m. 1992-08-05 t.o.m. 1998-01-28
Expert: Rehnberg, Ulf, fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1995-09-24
Expert: Rostock, Thomas, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert: Sörngård, Peter, fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot: Axelsson, Svante, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Azar, Christian, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Gipperth, Lena, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Johansson, Thomas B, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Jonsson, Anna, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Kronsell, Annica, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Lindén, Anna-Lisa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Lönnroth, Måns, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Sennerby Forsse, Lisa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Westholm, Erik, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ledamot: Wohlfarth, Barbara, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Ordförande: Sennerby Forsse, Lisa, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Azar, Christian, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Bergström, Sten, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Biel, Anders, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Brännlund, Runar, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Johansson, Thomas B, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Källén, Erland, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Leck, Caroline, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ledamot: Lindgren, Elisabet, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-09-01
Ledamot: Rummukainen, Markku, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31
Ordförande: Örn, Peter, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-03-31
Ledamot: Ankarberg, Acko, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Blix, Kerstin, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Bucht, Eivor, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Eliasson, Kurt, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Fransson, Stina, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2000-10-20
Ledamot: Hallersjö, Anders, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Larsson, Anders, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Lundberg, Stellan, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Pelin, Katarina, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Ranhagen, Ulf, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Reuterswärd, Lars, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Sundgren, Jan-Eric, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Ullstad, Erland, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Valik, Janna, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Ledamot: Wånggren, Bengt, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31
Expert: Göransson, Ola, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Expert: Janland, Mattias, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-03-14
Expert: Kroes, Evert, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-01-31
Expert: Martinson, Lina, fr.o.m. 2010-02-01
Expert: Nyström, Jan-Olof, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Expert: Toresson, Bengt, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Expert: Vallgårda, Ebba, fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2010-12-31
Expert: Wahlsten, Katja, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31
Ordförande: Markides, Karin, fr.o.m. 2015-07-02
Ledamot: Albin, Maria, fr.o.m. 2016-05-09
Ledamot: Arrhenius, Gustaf, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Carlsson-Kanyama, Annika, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Destouni, Gia, fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-12-31
Ledamot: Ekengren, Östen, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Finnveden, Göran, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Marell, Agneta, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Neij, Lena, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Nilsson, Måns, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Rockström, Johan, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Rummukainen, Markku, fr.o.m. 2017-01-01
Ledamot: Sterner, Thomas, fr.o.m. 2015-08-24
Ledamot: Vahter, Marie, fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-05-09
Ledamot: Westholm, Erik, fr.o.m. 2015-08-24
Sekreterare: Turesson, Anders, fr.o.m. 2015-07-02
Ledamot: Azar, Christian, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Finnveden, Göran, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Johannesson, Kerstin, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Johansson-Stenman, Olof, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Ledin, Anna, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Munthe, John, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Nilsson, Annika E., fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Nordin, Annika, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Rockström, Johan, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Smith, Henrik, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Sörlin, Sverker, fr.o.m. 2012-04-10
Ledamot: Vather, Marie, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2016-05-08
Informatör: Batke Jeppsson, Eva, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-01-31
Kanslichef: Hedman, Gunnel t.o.m. 1994-10-08
Kanslichef: Knutsson, Pernilla, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31
Kanslichef: Leideman, Christina, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-01-31
Kanslichef: Liljelund, Lars-Erik, fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1997-12-31
Kanslichef: Näslund, Siv, fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2007-06-15
Sekreterare: Ahlroth, Sofia, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare: Anderson, Johan, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare: Arnbom, Tom, fr.o.m. 2003-11-17 t.o.m. 2004-12-31
Sekreterare: Baummann, Per, fr.o.m. 1999-07-12 t.o.m. 2000-08-31
Sekreterare: Bergström, Lina, fr.o.m. 2005-04-29 t.o.m. 2006-06-30
Sekreterare: Crona, Beatrice, fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare: Delvin, Maria, fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2001-01-31
Sekreterare: Fehler, Katarina, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare: Guilamo, Åsa, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare: Hermansson, Karin, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare: Holmquist, Anna, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare: Höglund, Nils, fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 1999-12-17
Sekreterare: Jernbäcker, Eva, fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-03-16
Sekreterare: Liedeman, Christina, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare: Lundberg, Lars, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare: von Malmborg, Fredrik, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2007-09-14
Sekreterare: Nordin, Håkan, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-08-31
Sekreterare: Olsson, Kristina, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare: Olsson, Olof, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-07-29
Sekreterare: Persson, Ingvar, fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare: Rosenqvist, Per, fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2008-02-29
Sekreterare: Schylberg, Katarina, fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare: Stoltz Ehn, Anna-Karin, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-01-31
Sekreterare: Turesson, Anders, fr.o.m. 2012-06-01
Sekreterare: Wärnbäck, Jan, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare: Österblom, Henrik, fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-03-31
Biträdande sekreterare: Daléus, Maria, fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-12-31
Biträdande sekreterare: Hagman, Eivor, fr.o.m. 1998-07-01
Biträdande sekreterare: Larsson, Eila, fr.o.m. 1992-04-01 t.o.m. 2000-12-31
Biträdande sekreterare: Nyberg, Sara, fr.o.m. 2010-03-04 t.o.m. 2010-12-31
Biträdande sekreterare: Oltner, Jenny, fr.o.m. 2001-01-15 t.o.m. 2001-12-31
Biträdande sekreterare: Wennerstein, Susanne, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-12-31
Assistent: Wolf, Hanna, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-03-16

Rapporter

Ds 1989:25Svensk politik för en miljövänlig och hållbar utveckling
Ds 1989:49Jordbruket och miljön - en lägesrapport (våren 1989)
Ds 1989:51Jordbruket och miljön
Ds 1989:70Miljöanpassad produktutveckling
Towards an ecologically sustainable economy (mars 1990).
Miljöeffekter av skattereformen (april 1999).
Handling för vår gemensamma framtid (sept. 1990).
Economic Instruments for Reducing Western European Carbon Dioxide emissions (1991)
Solenergi (1992)
SOU 1992:2Regler och risker
Returpappersmarknaden (1992)
SOU 1992:58Miljöskulden
Biologisk mångfald i Sverige (1992)
Natur och retur (1992)
Biosäkerhet (1992)
Vår gemensamma uppgift (1992)
SOU 1992:104Vår uppgift efter Rio
SOU 1992:42Kretslopp - Basen för hållbar stadsutveckling
SOU 1992:43ECOCYCLES - The Basis of Sustainable Urban Development
SOU 1992:126Swedish Environmental Debt
Säkerhet och sårbarhet MVB 1993:1
Medling om miljöeffekterna MVB 1993:2
Mer om miljöskulden 1993:3
SOU 1993:79Handel och miljö
SOU 1994:69On the general principles of environment protection
SOU 1994:76Trade and the environment
SOU 1994:128Agenda 21 - en vägledning
SOU 1994:133Miljöpolitikens principer
MVB 1994:1 Kretsloppet och vitala materialflöden
MVB 1994:2 Hur sätter vi rätt pris på trafiken?
MVB 1994:3 Miljöskulden och miljökapital. Uppsala kommun
MVB 1994:5 Medling om Dennispaketet
MVB 1994:6 Sambandet mellan väginvesteringar och samhällsutveckling
MVB 1994:7 Marknad för kretslopp
MVB 1994:8 Det miljövänliga departementet
MVB 1994:9 Allemansrätt och hållbar turism
SOU 1995:100Hållbar utveckling i landets fjällområden
SOU 1996:92IT i Miljöarbetet
SOU 1996:112Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen
SOU 1996:153Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden
MVB 1996:1 Kalkning av skogsmark - vetenskaplig medling
MVB 1996:2 Miljöarbete i statliga myndigheter
SOU 1997:97Skydd av skogsmark - Behov och kostnader
SOU 1997:98Skydd av skogsmark - Bilagor
SOU 1997:145Förvalta med miljöansvar - Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet
SOU 1998:15Gröna nyckeltal, Indikationer för ett ekologiskt hållbart samhälle
SOU 1998:170Gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling
MVB 1998:2 Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling
MVB 1998:3 Bildandet av Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet
MVB 1999:1 Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet
SOU 1999:127Gröna nyckeltal - följ den ekologiska omställningen
SOU 2000:67Levande skärgård - Utvärdering av de regionala miljö- och hushållningsprogrammen
SOU 2001:20Tänk nytt, tänk hållbart! - dialog och samverkan för hållbar utveckling
RapportTänk nytt, tänk hållbart! - att bygga och förvalta för framtiden
RapportTänk nytt, tänk hållbart! - en dagligvarukedja för framtiden
MVB 2002:1Resilience and Sustainable Development Building adaptive capacity in a world of transformations
MVB 2002:2Decoupling - Past trends and prospects for the future
MVB 2003:1Efter Johannesburg - utmaningar för forskarsamhället. Dokumentation från konferensen den 5 december 2002 i Rosenbad, Stockholm
MVB 2003:2After Johannesburg - Challenges for the Research Community. Summary of a conference on the 5th of December 2002 in Rosenbad, Stockholm
MVB 2004:1Strategi för forskning för hållbar utveckling
MVB 2004:2Strategi för energieffektiv bebyggelse
MVB 2005:1Strategi för hav och kust utan övergödning
MVB 2006:1Strategi för ett hållbart fiske
MVB 2006:2Strategi för minskat transportberoende
MVB 2007:1Tillväxt och miljö i globalt perspektiv
RapportEn studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling
RapportVetenskapligt underlag för klimatpolitiken
SOU 2008:24Svensk klimatpolitik
RapportMiljöpolitikens spelplan
RapportVetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan
RapportÅtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion
RapportStatliga myndigheters bedömningar av forskningsbehov vid implementeringen av Agenda 2030