Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (Fö 2018:01)

Kommittéberättelse Fö 2018:01 utredningen, se dir. 2018:64

utredningen, se dir. 2018:64

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (Fö 2018:01)


Beteckning: Fö 2018:01
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2019-08-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:64
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 december 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Nilsson, Elisabeth, fr.o.m. 2019-09-01
Sakkunnig: Ahlberg, Tomas, fr.o.m. 2018-10-17
Sakkunnig: Ekengren, Kristina, fr.o.m. 2018-10-17 t.o.m. 2019-05-16
Sakkunnig: Friberg, Fredrik, fr.o.m. 2019-06-03
Sakkunnig: Hagstedt, Victor, fr.o.m. 2018-10-17
Sakkunnig: Hallström, Catharina, fr.o.m. 2018-10-17
Sakkunnig: Hernerud, Åsa, fr.o.m. 2018-10-17 t.o.m. 2019-03-31
Sakkunnig: Herly, Lucien, fr.o.m. 2019-05-17
Sakkunnig: Sjöberg, Johan, fr.o.m. 2018-10-17
Sakkunnig: Stjernberg, Ida, fr.o.m. 2018-10-17
Expert: Alm, Niklas, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Bergkvist, Tobias, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Carell, Helena, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Elmgart, Annika, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Evertson, Joakim, fr.o.m. 2019-01-21
Expert: Fagerberg Littorin, Camilla, fr.o.m. 2019-01-21
Expert: Fahl, Gustaf, fr.o.m. 2019-03-11
Expert: Fransson, Tomas, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Holmberg, Marie, fr.o.m. 2019-01-21 t.o.m. 2019-03-10
Expert: Jansson, Li, fr.o.m. 2019-01-21
Expert: Lallerstedt, Karl, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Lundin, Maria, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Lönnheden, Anna Karin, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Morild, Karin, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Nagy, Gabor, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Olofsson, Fredrik, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Planmo, Markus, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Reuterskiöld Wall, Caroline, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Sandelin, Roland, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Sandwall, Johanna, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Svensson, Harald, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Tidlund, Matilda, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Warmark, Hanna, fr.o.m. 2019-01-21
Expert: Wester, Malin, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Åhlén-Hagman, Åsa, fr.o.m. 2018-12-07
Expert: Öhman, Anna, fr.o.m. 2019-01-21
Huvudsekreterare: Asplund, Patrik, fr.o.m. 2019-06-03
Sekreterare: Allard, Martin, fr.o.m. 2018-12-01 t.o.m. 2019-12-01
Sekreterare: Hellstrand Nordengren, Nina, fr.o.m. 2018-09-24 t.o.m. 2019-11-30
Sekreterare: Wilén, Christina, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-08-24

Rapporter