Nordisk kommitté (K 1967:38) för transportforskning (NKTF)

Kommittéberättelse K 1967:38

Nordisk kommitté (K 1967:38) för transportforskning (NKTF)


Beteckning: K 1967:38
Departement: Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad: 1994-10-31
Status: nordisk kommitté N
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal:
0 1 2 3 4 5 6


Sammansättning


Färm, Gunnel t.o.m. 1994-09-14
Holmberg, Bengt t.o.m. 1994-09-14
Sekreterare: Wenninger, Thomas t.o.m. 1994-09-14

Rapporter