Nordisk kommitté (K_1967:37) för trafiksäkerhetsforskning (NKT)

Kommittéberättelse K 1967:37

Nordisk kommitté (K_1967:37) för trafiksäkerhetsforskning (NKT)


Beteckning: K 1967:37
Departement: Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad: 1994-10-31
Status: Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Statens väg- och trafikinstitut, 581 01 Linköping, tel. växel 013/20 40 00, telefax 013/14 14 36 Särskilda direktiv har ej meddelats. Avslutad den 1 juni 1993.
0 1


Sammansättning


Ordförande: Ivarsson, Dick t.o.m. 1993-05-31
Sekreterare: Asp, Kenneth t.o.m. 1993-05-31

Rapporter