Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)

Kommittéberättelse Ju 2019:12 utredningen, se dir. 2019:89

utredningen, se dir. 2019:89

Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)


Beteckning: Ju 2019:12
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-12-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:89
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 21 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2019-11-21
Sekreterare: Ekbäck, Johanna, fr.o.m. 2019-12-01

Rapporter