Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm (U 2012:12)

Kommittéberättelse U 2012:12 utredningen, se dir. 2012:121

utredningen, se dir. 2012:121

Organisationskommittén för inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm (U 2012:12)


Beteckning: U 2012:12
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2015-03-23
Status: Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:121
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Örnfeldt, Eino, fr.o.m. 2012-12-06 t.o.m. 2014-03-31
Ledamot: Aspegren, Magnus, fr.o.m. 2013-01-15 t.o.m. 2014-03-31
Ledamot: Axén Olin, Kristina, fr.o.m. 2013-04-09 t.o.m. 2014-03-31
Ledamot: Gyberg, Bo Erik, fr.o.m. 2013-01-15 t.o.m. 2014-03-31
Ledamot: Lilja, Efva, fr.o.m. 2013-01-15 t.o.m. 2014-03-31
Ledamot: Stark, Agneta, fr.o.m. 2013-04-09 t.o.m. 2014-03-31
Ledamot: Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 2013-04-09 t.o.m. 2014-03-31
Sekreterare: Burstedt, Lars, fr.o.m. 2012-12-11 t.o.m. 2014-03-31
Sekreterare: Lindal, Anna, fr.o.m. 2012-12-11 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare: Wilenius, Maria, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-03-31

Rapporter