Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:P)

Kommittéberättelse Ju 2007:P se PM Dnr Ju2007/11035/P

se PM Dnr Ju2007/11035/P

Säkerhetspolisens roll i bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten (Ju 2007:P)


Beteckning: Ju 2007:P
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-08-18
Status: Avslutad 2008 B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för se PM Dnr Ju2007/11035/P
Lokal:
Uppdraget redovisas senast den 30 april 2008.


SammansättningRapporter