Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

Kommittéberättelse S 2018:12 kommittén, se dir. 2018:95

kommittén, se dir. 2018:95

Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)


Beteckning: S 2018:12
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:95
Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 43 61 eller 08-405 17 76
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Hellberg, Lena, fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-30
Sakkunnig: Johansson, Sara, fr.o.m. 2019-04-11 t.o.m. 2019-09-19
Sakkunnig: Nilsson, Carl, fr.o.m. 2019-09-20
Sakkunnig: Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Bojestig, Mats, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Båtelson, Karin, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Fridén, Cecilia, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Janzon, Ulf, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Ljungvall, Åsa, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Magnusson, Erik, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Ronsten, Barbro, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Salomonsson, Camilla, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Tullberg, Sofia, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Zethelius, Björn, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Zetterström, Katharina, fr.o.m. 2019-04-11
Expert: Östlund, Pernilla, fr.o.m. 2019-04-11
Sekreterare: Hall, Ulrika, fr.o.m. 2018-11-01
Sekreterare: Hultcrantz, Monica, fr.o.m. 2019-04-01
Sekreterare: Lagerstedt, Katarina, fr.o.m. 2019-08-01
Sekreterare: Stjernquist, Annika, fr.o.m. 2019-10-07 t.o.m. 2019-11-06

Rapporter