Uppföljning av minoritetspolitiken (Ku 2018:05)

Kommittéberättelse Ku 2018:05 utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7

utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7

Uppföljning av minoritetspolitiken (Ku 2018:05)


Beteckning: Ku 2018:05
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-24
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Johansson Lind, Ingrid, fr.o.m. 2019-05-16
Sakkunnig: Adell Hellström, Erik, fr.o.m. 2019-07-01
Sakkunnig: Engvall, Maria, fr.o.m. 2019-07-01
Sakkunnig: Lyth, Maria, fr.o.m. 2019-07-01
Sakkunnig: Zanzi, Andrés, fr.o.m. 2019-07-01
Expert: Ek, Pernilla, fr.o.m. 2019-07-01
Expert: Kullander, Björn, fr.o.m. 2019-07-01
Expert: Negga, Aina, fr.o.m. 2019-07-01
Huvudsekreterare: Syrjänen Schaal, Kaisa, fr.o.m. 2019-05-16
Sekreterare: Mlayeh, Sami, fr.o.m. 2019-05-14

Rapporter