Skollagsberedningen (U 2006:E)

Kommittéberättelse U 2006:E

Skollagsberedningen (U 2006:E)


Beteckning: U 2006:E
Departement: Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad: 2010-09-08
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-07
Direktiv för
Lokal:Sammansättning


Projektledare: Elfstadius, Nils-Erik, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2007-09-14
Ericsson, Berndt, fr.o.m. 2007-09-15 t.o.m. 2008-11-24
Eriksson, Per, fr.o.m. 2007-09-15
Projektledare: Lindskog, Ingrid, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2008-11-24
Ahlström, Emma, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2007-09-14
Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2006-11-07
Sandström, Mikael, fr.o.m. 2006-11-07
Sjöstrand, Mattias, fr.o.m. 2008-11-25
Strömberg, Merja, fr.o.m. 2008-11-25
Syrén, Peter, fr.o.m. 2007-09-15 t.o.m. 2009-01-20
Tjörnqvist, Viktoria, fr.o.m. 2009-01-21
Werner, Lars, fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2009-01-20
Östling, Emma, fr.o.m. 2008-11-25

Rapporter