Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)

Kommittéberättelse U 2018:06 utredningen, se dir. 2018:73 och dir. 2019:3

utredningen, se dir. 2018:73 och dir. 2019:3

Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)


Beteckning: U 2018:06
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-18
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:73 och dir. 2019:3
Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Sandwall Åsberg, Karin, fr.o.m. 2018-07-26
Sakkunnig: Carlstedt, Anita, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig: Cars, Emma, fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2018-11-21
Sakkunnig: Claesson, Josefin, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig: Hellberg, Lovisa, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig: Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-10-14
Sakkunnig: Lémery, Frédrérique, fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-05-31
Sakkunnig: Skeppstedt, Anna, fr.o.m. 2019-10-15
Sakkunnig: Winbladh, Torkel, fr.o.m. 2019-10-15
Expert: Andersson, Björn, fr.o.m. 2018-09-20
Expert: Hedström, Jonas, fr.o.m. 2018-09-20
Expert: Johansson, Emil, fr.o.m. 2018-09-20
Expert: Tilja, Riikka, fr.o.m. 2018-09-20
Expert: Winbladh, Malin, fr.o.m. 2018-11-22
Sekreterare: Bergendorff, Inger, fr.o.m. 2018-08-20
Sekreterare: Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare: Zankl, Michaela, fr.o.m. 2018-08-27

Rapporter