Statsimmunitet i svensk rätt (UD 2006:04)

Kommittéberättelse UD 2006:04 utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113

utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113

Statsimmunitet i svensk rätt (UD 2006:04)


Beteckning: UD 2006:04
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2008-02-28
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:111 och dir. 2007:113
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Magnusson, Lars, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Eriksson, Tobias, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Tideström, Ulrik, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare: Josefsson, Helena, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2007-12-31

Rapporter

SOU 2008:2Immunitet för stater och deras egendom