Svensk sakkunnig (Ju 1961:51) i Nordiska straffrättskommittén

Kommittéberättelse Ju 1961:51

Svensk sakkunnig (Ju 1961:51) i Nordiska straffrättskommittén


Beteckning: Ju 1961:51
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2006-08-17
Status: Avslutad
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Högsta domstolen, Box 2066, 103 12 Stockholm, tel. växel 23 67 20 Särskilda direktiv har ej meddelats. Kommittén har avgett Yttrande om straffregistrering (1962) Betänkande om konfiskation (maj 1963) och om preskription (juni 1966) (Nu 1970:3) Villkorlig frigivning (Nu 1971:9) Avräkning av häktingstid (Nu 1975:5) Bötesstraff (Nu 1978:6) Villkorlig frigivning (Nu 1980:13) Alternativ till frihetsstraff (Nu 1984:2) Straffmätning (Nu 1986:2) Företagsböter. (Nord 1992:17) Straffrättslig jurisdiktion i Norden
0 1 2


SammansättningRapporter

1962
maj 1963och om
juni 1966
Nu 1970:3Villkorlig frigivning
Nu 1971:9Avräkning av häktingstid
Nu 1975:5Bötesstraff
Nu 1978:6Villkorlig frigivning
Nu 1980:13Alternativ till frihetsstraff
Nu 1984:2Straffmätning
Nu 1986:2Företagsböter.
Nord 1992:17Straffrättslig jurisdiktion i Norden