Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd (Ju 2010:E)

Kommittéberättelse Ju 2010:E

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd (Ju 2010:E)


Beteckning: Ju 2010:E
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-05-09
Status: Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-22
Direktiv för
Lokal:SammansättningRapporter