Tävlingsdjursutredningen (Jo 2006:04)

Kommittéberättelse Jo 2006:04 utredningen, se dir. 2006:95 och dir. 2007:35

utredningen, se dir. 2006:95 och dir. 2007:35

Tävlingsdjursutredningen (Jo 2006:04)


Beteckning: Jo 2006:04
Departement: Jordbruksdepartementet
Senast ändrad: 2008-03-06
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:95 och dir. 2007:35
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Norbelie, Bertil, fr.o.m. 2007-01-15
Sakkunnig: Johnson, Urban, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Aurell, Lars, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Forssberg, Peter, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Gärtner, Helena, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Lundin, Nina, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Mustonen, Elisabeth, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Oskarson, Ionie, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Redbo, Ingrid, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Tolling, Sven, fr.o.m. 2007-03-16
Expert: Åkerström, Göran, fr.o.m. 2007-03-16
Sekreterare: Nordengren, Nina, fr.o.m. 2007-01-29 t.o.m. 2007-12-31

Rapporter

SOU 2007:86Bättre djurskydd - mindre krångel