Uppdrag att analysera och vid behov lämna förslag på hur EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska kompletteras i nationell rätt (I 2019:B)

Kommittéberättelse I 2019:B uppdraget, se PM i I2019/02438/SVS

uppdraget, se PM i I2019/02438/SVS

Uppdrag att analysera och vid behov lämna förslag på hur EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska kompletteras i nationell rätt (I 2019:B)


Beteckning: I 2019:B
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-25
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-17
Direktiv för uppdraget, se PM i I2019/02438/SVS
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 juni 2020.


SammansättningRapporter