Uppdrag att föreslå en registreringsskyldighet för kontantkort och att se över vissa frågor om verkställighet (Ju 2019:E)

Kommittéberättelse Ju 2019:E se PM i Ju2019/02816/LP

se PM i Ju2019/02816/LP

Uppdrag att föreslå en registreringsskyldighet för kontantkort och att se över vissa frågor om verkställighet (Ju 2019:E)


Beteckning: Ju 2019:E
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-08-27
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-27
Direktiv för se PM i Ju2019/02816/LP
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 juni 2020.


SammansättningRapporter