Uppdrag att kartlägga verktyg och arbetsmetoder för en socialt hållbar fysisk planering och stadsutveckling (Fi 2019:A)

Kommittéberättelse Fi 2019:A se PM i ärende Fi2019/02056/PE

se PM i ärende Fi2019/02056/PE

Uppdrag att kartlägga verktyg och arbetsmetoder för en socialt hållbar fysisk planering och stadsutveckling (Fi 2019:A)


Beteckning: Fi 2019:A
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-08-30
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-27
Direktiv för se PM i ärende Fi2019/02056/PE
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 31 december 2019.


SammansättningRapporter