Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (I 2019:C)

Kommittéberättelse I 2019:C uppdraget, se PM i I2019/0437/SVS

uppdraget, se PM i I2019/0437/SVS

Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (I 2019:C)


Beteckning: I 2019:C
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2019-11-13
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-16
Direktiv för uppdraget, se PM i I2019/0437/SVS
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 september 2020.


SammansättningRapporter