Utreda frågan om statligt stöd till politiska partiers kvinnoorganisationer (Ju 2006:L)

Kommittéberättelse Ju 2006:L PM Dnr. Ju2006/7238/P

PM Dnr. Ju2006/7238/P

Utreda frågan om statligt stöd till politiska partiers kvinnoorganisationer (Ju 2006:L)


Beteckning: Ju 2006:L
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Senast ändrad: 2008-02-13
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-01
Direktiv för PM Dnr. Ju2006/7238/P
Lokal:
Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.


Sammansättning


Josefsson, Lena, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare: Kjellberg, Cajsa, fr.o.m. 2006-10-01 t.o.m. 2007-04-15

Rapporter