Utredning om översyn av aktivitetsersättningen (S 2007:15)

Kommittéberättelse S 2007:15 utredningen, se dir. 2007:183

utredningen, se dir. 2007:183

Utredning om översyn av aktivitetsersättningen (S 2007:15)


Beteckning: S 2007:15
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2009-03-05
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:183
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Lender, Adriana, fr.o.m. 2007-12-20
Sakkunnig: Irving Magnusson, Martina, fr.o.m. 2008-06-15
Sakkunnig: Rinman Henning, Mårten, fr.o.m. 2008-03-01
Sakkunnig: Seppälä, Eeva, fr.o.m. 2008-03-01
Expert: Branting, Ylva, fr.o.m. 2008-03-01
Expert: Hansson, Sören, fr.o.m. 2008-03-01
Expert: Skogdalen-Fransson, Vivi-Anne, fr.o.m. 2008-03-01
Expert: Strömblad, Joacim, fr.o.m. 2008-03-01
Expert: Watz Forslund, Ingeborg, fr.o.m. 2008-03-01
Expert: Åkerstedt, Christina, fr.o.m. 2008-03-01
Sekreterare: Grönvik, Lars, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-12-14
Sekreterare: Ossowicki, Mattias, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-12-14
Sekreterare: Smedberg, Birgitta, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2008-11-14

Rapporter

SOU 2008:102Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen