Utredningen (Jo 2007:04) om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan

Kommittéberättelse Jo 2007:04 utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139

utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139

Utredningen (Jo 2007:04) om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan


Beteckning: Jo 2007:04
Departement: Jordbruksdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-10
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsson, Gerhard, fr.o.m. 2007-12-11
Expert: Alesund, Nils, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Dreber, Agneta, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Hellander, Lasse, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Ivarsson, Pernilla, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Krabb, Johan, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Lehorts, Camilla, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Lundström, Jenny, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Nohrstedt, Hans-Örjan, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Svaton, Thomas, fr.o.m. 2008-03-14
Expert: Svenberg, Henrik, fr.o.m. 2008-03-14
Sekreterare: Atterwall, Annika, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-01-31
Sekreterare: Wiklund, Hans, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2009:8Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion