Utredningen om avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (U 2007:12)

Kommittéberättelse U 2007:12 utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17

Utredningen om avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (U 2007:12)


Beteckning: U 2007:12
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-09
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:178 och 2009:17
Lokal:
Slutrapport har inkommit den 1 december 2009, dnr. U2009/7033/UH Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Wallin, Sven-Erik, fr.o.m. 2007-12-19 t.o.m. 2009-11-30

Rapporter