Utredningen om bidragsspärr (Fi 2007:14)

Kommittéberättelse Fi 2007:14 utredningen, se dir. 2007:176

utredningen, se dir. 2007:176

Utredningen om bidragsspärr (Fi 2007:14)


Beteckning: Fi 2007:14
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2009-03-03
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:176
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Johannisson, Sven, fr.o.m. 2007-12-18 t.o.m. 2008-11-17
Expert: Eklund, Astrid, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Johansson, Dan, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Larsson, Mattias, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Lemonaho, Marita, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2008-05-28
Expert: Lundgren, Bo, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Padrón, Kristina, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Persson, Karl-Åke, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Qvarström, Ylva, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Svenson, Ingemar, fr.o.m. 2008-05-29
Expert: Svensson, Åke, fr.o.m. 2008-02-18
Expert: Wikström, Kajsa, fr.o.m. 2008-02-18
Sekreterare: Bokström, Åsa, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2008-11-30

Rapporter

SOU 2008:100Bidragsspärr - slutbetänkande