Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05)

Kommittéberättelse S 2019:05 utredningen, se dir. 2019:93

utredningen, se dir. 2019:93

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05)


Beteckning: S 2019:05
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:93
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Almgren, Peter, fr.o.m. 2020-01-15

Rapporter