Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)

Kommittéberättelse Ju 2019:11 utredningen, se dir. 2019:85

utredningen, se dir. 2019:85

Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)


Beteckning: Ju 2019:11
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-01-14
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:85
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 21 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Johansson, Stefan, fr.o.m. 2019-11-21
Sakkunnig: Blomberg, Christina, fr.o.m. 2019-11-21
Sakkunnig: Sandgren, Evelina, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Bergenstråle, Lena, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Driving, Charlotte, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Holmström, Henrik, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Ivarsson, Bengt, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Johansson Welin, Katarina, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Kronlund, Olof, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Mellqvist, Fredrik, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Selin, Fredrik, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2019-11-21
Expert: Thimfors, Åke, fr.o.m. 2019-11-21
Sekreterare: Johansson, Erik, fr.o.m. 2019-11-21

Rapporter