Utredningen om enhetligare regler om återkrav (Fi 2007:15)

Kommittéberättelse Fi 2007:15 utredningen, se dir. 2007:177

utredningen, se dir. 2007:177

Utredningen om enhetligare regler om återkrav (Fi 2007:15)


Beteckning: Fi 2007:15
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-05
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-12-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:177
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Regner, Hans, fr.o.m. 2007-12-18 t.o.m. 2009-02-03
Expert: Arvidson, Magnus, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2008-05-06
Expert: Dahlberg, Magnus, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Klingensjö, Leif, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Lilja, Per, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Lundmark, Johan, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Luthander, Erik, fr.o.m. 2008-05-07
Expert: Muto, Michiko, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Padrón, Kristina, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Pernheim, Catarina, fr.o.m. 2008-02-01
Expert: Pettersson, Marcus, fr.o.m. 2008-09-15
Expert: Sandström, Annika
Sekreterare: Andersson, Henrik, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2009-02-17
Sekreterare: Eklundh Ahlgren, Catarina, fr.o.m. 2008-08-25 t.o.m. 2009-02-03

Rapporter

SOU 2009:6Återkrav inom välfärdssystemen - Förslag till lagstiftning