Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag (Fi 2019:02)

Kommittéberättelse Fi 2019:02 utredningen, se dir. 2019:22

utredningen, se dir. 2019:22

Utredningen om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag (Fi 2019:02)


Beteckning: Fi 2019:02
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-06-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-05-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:22
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindeblad, Ann-Christine, fr.o.m. 2019-05-16
Expert: Demander, Johanna, fr.o.m. 2019-06-24
Expert: Fick, Joakim, fr.o.m. 2019-06-24
Expert: Mannent, Jenny, fr.o.m. 2019-06-24
Expert: Olin, Maria, fr.o.m. 2019-06-24
Expert: Svensson, Anna, fr.o.m. 2019-06-24
Sekreterare: Gensmann, Camilla, fr.o.m. 2019-05-16
Sekreterare: Lycke, Johan, fr.o.m. 2019-05-16

Rapporter