Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)

Kommittéberättelse U 2019:02 utredningen, se dir. 2019:72

utredningen, se dir. 2019:72

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)


Beteckning: U 2019:02
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-14
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:72
Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Karlsson, Alf, fr.o.m. 2019-10-24
Sekreterare: Fröberg, Martin, fr.o.m. 2020-01-07
Expert: Aminoff, Anna, fr.o.m. 2019-11-18
Expert: Ingemarsdotter Persson, Kristina, fr.o.m. 2019-11-18
Expert: Knorpp, Carina, fr.o.m. 2019-11-18
Expert: Olofsson, Maria, fr.o.m. 2019-11-18
Expert: Sigeman, Anders, fr.o.m. 2019-11-18
Expert: Stenberg, Sara, fr.o.m. 2019-11-18
Expert: Stridsberg, Linda, fr.o.m. 2019-11-18

Rapporter