Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) - åtgärder för ett svenskt deltagande (Ju 2019:10)

Kommittéberättelse Ju 2019:10 utredningen, se dir. 2019:82

utredningen, se dir. 2019:82

Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) - åtgärder för ett svenskt deltagande (Ju 2019:10)


Beteckning: Ju 2019:10
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-11-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:82
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 14 december 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 2019-11-14
Sekreterare: Caldevik, David, fr.o.m. 2019-12-11

Rapporter