Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)

Kommittéberättelse Fi 2018:12 utredningen, se dir. 2018:116 och dir. 2019:35

utredningen, se dir. 2018:116 och dir. 2019:35

Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12)


Beteckning: Fi 2018:12
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-12-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:116 och dir. 2019:35
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 13 december 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Håkansson, Per, fr.o.m. 2018-12-20
Expert: Blomberg, Maria, fr.o.m. 2019-02-18
Expert: Ferenius, Camilla, fr.o.m. 2019-02-18
Expert: Lidquist, Carl, fr.o.m. 2019-09-02
Expert: Nordgren, Jenny, fr.o.m. 2019-02-18
Expert: Nordström, Bengt, fr.o.m. 2019-02-18
Expert: Orlando Rülcker, Thèrése, fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2019-09-01
Expert: Villard, Therese, fr.o.m. 2019-02-18
Expert: Westin, Daniel, fr.o.m. 2019-02-18
Sekreterare: Georgsson, Magnus, fr.o.m. 2019-02-01
Sekreterare: Karlsson Wramsmyr, Sofia, fr.o.m. 2019-01-14
Sekreterare: Moll Forsström, Katja, fr.o.m. 2019-02-11

Rapporter