Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (U 2019:01)

Kommittéberättelse U 2019:01 utredningen, se dir. 2019:71

utredningen, se dir. 2019:71

Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (U 2019:01)


Beteckning: U 2019:01
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-28
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:71
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 oktober 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Edholm, Lotta, fr.o.m. 2019-10-24

Rapporter