Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09)

Kommittéberättelse Fi 2019:09 utredningen, se dir. 2019:102

utredningen, se dir. 2019:102

Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09)


Beteckning: Fi 2019:09
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-02-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:102
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Eng, Christina, fr.o.m. 2019-12-23
Sekreterare: Lindeberg, Niklas, fr.o.m. 2020-01-13
Sekreterare: Öhrn Karlsson, Nina, fr.o.m. 2020-01-13

Rapporter

SOU 2018:32Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst