Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)

Kommittéberättelse U 2018:07 utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11

utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11

Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)


Beteckning: U 2018:07
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-07-04
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:91 och dir. 2019:11
Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 november 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Tansjö, Anna, fr.o.m. 2018-09-20
Expert: Axelsson, Tove, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Emanuelsson, Maria, fr.o.m. 2018-11-06 t.o.m. 2019-07-01
Expert: Hellberg, Lovisa, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-07-01
Expert: Herjevik, Mikael, fr.o.m. 2019-07-02
Expert: Hjort, Magnus, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-07-01
Expert: Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2018-11-22
Expert: Kave, Noori, fr.o.m. 2018-10-03
Expert: Kuosmanen, Tuula, fr.o.m. 2019-07-02
Expert: Nilsson Strandberg, Per Anders, fr.o.m. 2019-07-02
Expert: Owens, Anna, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-05
Expert: Pérez, Cristina, fr.o.m. 2019-07-02
Expert: Resenius, Birgitta, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-07-01
Expert: Tjäderborn, Peder, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-07-01
Expert: Walther, Ulf, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-21
Expert: Wande, Mattias, fr.o.m. 2019-07-02
Sekreterare: Nilsson Strandberg, Per Anders, fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2019-05-31
Sekreterare: Petersson, Magdalena, fr.o.m. 2018-09-17

Rapporter

SOU 2019:37Kontroller vid högskoleprovet - ett lagförslag om åtgärder mot fusk