Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (A 2019:05)

Kommittéberättelse A 2019:05 utredningen, se dir. 2019:97

utredningen, se dir. 2019:97

Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (A 2019:05)


Beteckning: A 2019:05
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-11
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:97
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 15 december 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2020-01-01

Rapporter