Utredningen om genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (N 2006:15)

Kommittéberättelse N 2006:15 utredningen, se dir. 2006:115

utredningen, se dir. 2006:115

Utredningen om genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (N 2006:15)


Beteckning: N 2006:15
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2008-03-03
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:115
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Ahnborg, Bertil, fr.o.m. 2006-12-19 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Elofson, Anders, fr.o.m. 2007-03-15 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Jansson, Petra, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-01-31
Expert: Linde, Helena, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Lundmark, Johan, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Ramqvist, Helene, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Christensen, Christer, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare: Bragsjö, Ann-Chalotte, fr.o.m. 2006-12-20 t.o.m. 2007-12-31

Rapporter

SOU 2007:105Territoriellt samarbete inom EU