Utredningen om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

Kommittéberättelse S 2019:02 utredningen, se dir. 2019:52

utredningen, se dir. 2019:52

Utredningen om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)


Beteckning: S 2019:02
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-11-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:52
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Westerholm, Barbro, fr.o.m. 2019-08-29 t.o.m. 2020-10-01
Sakkunnig: Hägg, Joanna, fr.o.m. 2019-11-05
Sakkunnig: Lidbom, Catrin, fr.o.m. 2019-11-05
Sakkunnig: Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2019-11-05
Sakkunnig: Vigren, Andreas, fr.o.m. 2019-11-05
Expert: Hampus, Jonas, fr.o.m. 2019-11-05
Expert: Hansson, Johan, fr.o.m. 2019-11-05
Expert: Sahlén, Eva, fr.o.m. 2019-11-05
Expert: Sennemark, Eva, fr.o.m. 2019-11-05
Sekreterare: Limén, Helene, fr.o.m. 2019-10-15
Sekreterare: Khayati, Sayran, fr.o.m. 2019-10-21

Rapporter