Utredningen om legal metrologi, tid och frekvens samt riksmätplatser (N 2006:14)

Kommittéberättelse N 2006:14 utredningen, se dir. 2006:106

utredningen, se dir. 2006:106

Utredningen om legal metrologi, tid och frekvens samt riksmätplatser (N 2006:14)


Beteckning: N 2006:14
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2008-03-03
Status: Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:106
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Ljung, Lars, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-12-31
Sakkunnig: Grimståhl, Gunilla, fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2007-12-31
Sakkunnig: Häll, Maria, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Björkqvist, Kari, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Green, Ingegerd, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Johansson, Bengt, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Karlsson-Lättman, Lisbeth, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Kjell, Arvid, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Nilsson, Johnny, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Eriksson, Svante, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-14

Rapporter

SOU 2007:97Vissa meterologifrågor