Utredningen om översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret (Fi 2019:07)

Kommittéberättelse Fi 2019:07 utredningen, se dir. 2019:74

utredningen, se dir. 2019:74

Utredningen om översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret (Fi 2019:07)


Beteckning: Fi 2019:07
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-11-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:74
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 oktober 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Silfverberg, Christer, fr.o.m. 2019-11-11
Sekreterare: Pettersson, Stina, fr.o.m. 2019-11-13

Rapporter