Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. (N 2006:16)

Kommittéberättelse N 2006:16 utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3

Utredningen om översyn av körkortsförfattningarna m.m. (N 2006:16)


Beteckning: N 2006:16
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2010-03-10
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-11-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:119, dir. 2007:128, dir. 2008:76 och dir. 2009:3
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Hansson, Björn, fr.o.m. 2006-12-19 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Clerton, Ulrica, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Dahlin, Britt, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Hagström, Louise, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Magnusson, Bengt, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Ragell, Jonas, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Römbo, Eva, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2009-01-20
Expert: Tidström, Catrin, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2009-01-20
Sekreterare: Kållberg, Maria, fr.o.m. 2008-04-07 t.o.m. 2009-01-29
Sekreterare: Römbo, Eva, fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2007:33Släpvagnskörning med B-körkort - när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas
SOU 2008:130En reformerad körkortslagstiftning. Genomförandet av tredje körkortsdirektivet