Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte (A 2007:03)

Kommittéberättelse A 2007:03 utredningen, se dir. 2007:162

utredningen, se dir. 2007:162

Utredningen om översyn av semesterlagen i förenklingssyfte (A 2007:03)


Beteckning: A 2007:03
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2009-03-11
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:162
Lokal:
Uppdraget är därmed avslutat.


Sammansättning


Särskild utredare: Eriksson, Kurt, fr.o.m. 2007-11-29 t.o.m. 2008-10-31
Expert: Alberg, Jonas, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Expert: Ewaldsson, Per, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Expert: Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Expert: Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Beckman, Niklas, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Engelbrektsson, Mats, fr.o.m. 2008-08-01 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Hedlund, Helena, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Looberger, Malin, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Löfgren, Håkan, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Strömgren, Marie-Louise, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-10-31
Ledamot: Stålsby, Anders, fr.o.m. 2008-01-28 t.o.m. 2008-07-31
Sekreterare: Björknäs, Hanna, fr.o.m. 2008-02-18 t.o.m. 2008-10-31

Rapporter

SOU 2008:95enklare semesterregler