Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)

Kommittéberättelse M 2019:01 utredningen, se dir. 2019:41

utredningen, se dir. 2019:41

Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)


Beteckning: M 2019:01
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2019-08-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:41
Lokal:
Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Håkansson Boman, Catharina, fr.o.m. 2019-08-01
Huvudsekreterare: Nilsson, Per-Magnus, fr.o.m. 2019-08-22

Rapporter