Utredningen om producentansvar för textil (M 2019:03)

Kommittéberättelse M 2019:03 utredningen, se dir. 2019:96

utredningen, se dir. 2019:96

Utredningen om producentansvar för textil (M 2019:03)


Beteckning: M 2019:03
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2020-01-08
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:96
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 10 december 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Losman, Birgitta, fr.o.m. 2019-12-05

Rapporter