Utredningen om rasistiska symboler (Ju 2018:03)

Kommittéberättelse Ju 2018:03 utredningen, se dir. 2018:61

utredningen, se dir. 2018:61

Utredningen om rasistiska symboler (Ju 2018:03)


Beteckning: Ju 2018:03
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-06-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:61
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.


Sammansättning


Särskild utredare: Brokelind, Charlotte, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Boman O J, Benjamin, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Bratt, Percy, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Gustafsson, Johanna, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Hvitfeldt, Thomas, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Johansson, Magnus, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Kaati, Lisa, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Mellbin, Jennie, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Råbe, Mattias, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Expert: Ziobro, Helen, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-29
Sekreterare: Fredriksson, Karl, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-06-12

Rapporter

SOU 2019:27Rasistiska symboler - Praxisgenomgång och analys