Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11)

Kommittéberättelse Ju 2006:11 utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128

utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128

Utredningen om revisorer och revision, genomförande av EG-direktiv m.m. (Ju 2006:11)


Beteckning: Ju 2006:11
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2009-02-26
Status: Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-09-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:96 och dir. 2006:128
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Svensson, Bo, fr.o.m. 2007-01-09 t.o.m. 2008-09-30
Sakkunnig: Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig: Axén Linderl, Annica, fr.o.m. 2007-10-03 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig: Ekstrand, Niklas, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-10-02
Sakkunnig: Hiort av Ornäs, Lena, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-03-31
Sakkunnig: Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Sakkunnig: Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-27
Sakkunnig: Wälikangas, Robert, fr.o.m. 2008-01-24 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Andersson, Gunvor, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Berggren, Karin, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Bergman Marcus, Carina, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Bjergert, Urban, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert: Brännström, Dan, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Dahlberg, Annette, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-02
Expert: Dahlberg, Fredrik, fr.o.m. 2007-03-13 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Dahlgren, Lena, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2007-03-12
Expert: Diamant, Adam, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Ekström, Eva, fr.o.m. 2007-04-25 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Francke, Lennart, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-04-22
Expert: Grip, Nicklas, fr.o.m. 2008-04-23 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Henriksson, Eskil, fr.o.m. 2008-04-03 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Holmberg, Katarina, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Expert: Nordström, Per, fr.o.m. 2007-02-06 t.o.m. 2008-09-17
Jansson, Ove, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Karlsson, Alf, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Löfstrand, Johan, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Magnusson, Thomas, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Oscarsson, Mikael, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Pettersson, Lennart, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Plass, Maria, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-09-17
Sekreterare: Agélii, Helene, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-09-30
Sekreterare: Karlsson, Henrik, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-10-19

Rapporter

SOU 2007:56Revisionsutskott m.m.: genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (delbetänkande)
SOU 2008:32Avskaffande av revisionsplikten för små företag
SOU 2008:79Revisorers skadeståndsansvar