Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)

Kommittéberättelse N 2018:05 utredningen, se dir. 2018:94

utredningen, se dir. 2018:94

Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)


Beteckning: N 2018:05
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2019-05-02
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-08-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:94
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Wallinder, Lars, fr.o.m. 2018-09-03
Expert: Elofsson, Helena, fr.o.m. 2018-10-01
Expert: Hensjö, Victor, fr.o.m. 2019-04-29
Expert: Jacobsson, Torsten, fr.o.m. 2018-10-01
Expert: Kalling Lundberg, Eva, fr.o.m. 2018-10-01
Expert: Mohlin, Linda, fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-04-28
Expert: Pehrsson, Perh Ola, fr.o.m. 2018-10-01
Expert: Sjöling, Lisen, fr.o.m. 2018-10-01
Expert: Åslund, Mikael, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare: Vinnefors, Sara, fr.o.m. 2018-09-20

Rapporter