Utredningen om skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar (Fi 2019:06)

Kommittéberättelse Fi 2019:06 utredningen, se dir. 2019:55

utredningen, se dir. 2019:55

Utredningen om skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar (Fi 2019:06)


Beteckning: Fi 2019:06
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:55
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört 6 augusti 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Bengtsson, Anders, fr.o.m. 2019-10-02
Expert: Aurell, Emelie, fr.o.m. 2019-11-01
Expert: Bertell, Hanna, fr.o.m. 2019-10-08
Expert: Gunnarsson, Viktor, fr.o.m. 2019-10-08
Expert: Jönsson, Pär, fr.o.m. 2019-10-08
Expert: Kock, Elisabeth, fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2019-10-31
Expert: Ljungberg, Jonas, fr.o.m. 2019-10-08
Expert: Lönn, Robert, fr.o.m. 2019-10-08
Expert: Oltner, Jenny, fr.o.m. 2019-10-08
Sekreterare: Kock, Elisabet, fr.o.m. 2019-11-01
Sekreterare: Lundahl, Jenny, fr.o.m. 2019-09-25

Rapporter